Általános szerződési feltételek

1. A Szolgáltató

(i) A Kártyapláza.hu webáruházat az Ecostudio Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Szolgáltató”) üzemelteti.

(ii) A Kártyapláza.hu web címe: www.kartyaplaza.hu („Weboldal”),

(iii) A Szolgáltató cégneve: Ecostudio Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság

(iv) A Szolgáltató székhelye: 1063 Budapest, Szív utca 61.

(v) A Szolgáltató postai címe: 1063 Budapest, Szív utca 61.

(vi) Nyilvántartási száma: Budapest Főváros XXII. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által kiadott csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 3104/2016/B.

(vii) A Szolgáltató adószám: 25314764-2-42

(viii) A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója a Weboldalon bonyolított nyereményjátékokra vonatkozóan: NAIH-108550/2016.

2. A megrendelés módja

1. A Weboldalon fogalmazott termékek megvásárlását célzó megrendelések leadása a Kártyapláza.hu webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, a Weboldalon erre kialakított felületen keresztül.

2. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem tud elfogadni, az ily módon érkező rendelésekről/azok elutasításáról a Szolgáltató írásbeli visszaigazolást sem küld.

3. A Weboldalon keresztül leadott megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi meg a fogyasztók részére.

4. A megrendelés leadásához regisztrációra nincs szükség, kivéve a letölthető ajándékutalványok esetében.

2. A megrendelés menete

2.1. A kiválasztott termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó. A megrendelés véglegesítésére és az ajánlat elküldésére vonatkozó gomb megnyomásával a fogyasztó ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik.

2.2. A Szolgáltató „a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól” szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. r.”) 15. § (2) bekezdésében foglaltaknak eleget téve külön is felhívja a fogyasztó figyelmét, hogy az ajánlat elküldéséhez szükséges, a Weblapon jól láthatóan jelölt gomb megnyomásával nyilatkozatot tesz, mely a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

2.3. Ezen megrendelésre, mint vételi ajánlatra Szolgáltató a megrendeléstől számított legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, a termék megnevezését és darabszámát, valamint a fogyasztó adatait. Amennyiben a megrendelés feltételeit is tartalmazó visszaigazolás nem érkezik meg az itt meghatározott 2 munkanapon belül, úgy a fogyasztó szabadul az ajánlati kötöttsége alól.

2.4. Az áru megvásárlásának technikai lépései a megrendeléstől az átvételig:

(i) A fogyasztó a Weblap felületén a megrendelést leadja.

(ii) Elektronikus úton néhány percen belül visszaigazolást kap arról, hogy megrendelését a rendszer fogadta.

(iii) A rendelést a Szolgáltató munkatársa ellenőrzi, majd elfogadja.

(iv) A rendelés elfogadásáról a Szolgáltató elektronikus úton küld visszaigazolást a fogyasztónak legkésőbb 2 munkanapon belül.

(v) A rendelés visszaigazolását követően történik meg a rendelés legyártása, vagy beszerzése - beleértve azt is, amikor a termék gyártása a fogyasztó egyedi igényei alapján történik – majd a termék csomagolása.

(vi) A Szolgáltató ezt követően adja át a terméket a házhoz szállítást végző futárszolgálatnak, melynek személyéről a vonatkozó elektronikus úton megtett értesítésben tájékoztatást ad; avagy – személyes átvételre vonatkozó megrendelés esetén a Weblapon feltüntetett és a visszaigazolásban is megjelölt átvevőponton elhelyezi, melyről szintén értesítést küld.

(vii) A fogyasztó a folyamat ezen szakaszáig jogosult a megrendelését visszavonni /sztornózni. Ezen elállás e-mail formájában küldött elektronikus üzenet útján gyakorolható. Szolgáltató e-mail címe: [email protected], a fogyasztó küldő e-mail címe meg kell egyezzen a megrendelésben szereplő e-mail címmel. Ez esetben a Szolgáltató az elállás tényéről értesítést küld, a már kifizetett vételárat pedig haladéktalanul visszautalja azon a módon, ahogyan annak teljesítése megtörtént, alapvetően arra a bankszámlára, melyről a vételár megfizetése történt.

(viii) Szolgáltató a megrendelés kézbesítésével/átadásával egyidejűleg bocsátja ki az ajándékkártya/ajándékutalvány fizetési bizonylatát, illetve a kapcsolódó termék (díszcsomagolás) és szolgáltatás (szállítási díj) számláját a fogyasztó rendelkezésére. 

(ix) Amennyiben fogyasztó a megrendelés során átvételi módnak a Szolgáltató átvevőpontján történő személyes átvételt választotta, Szolgáltató e-mailen értesíti fogyasztót arról, hogy a megrendelés átvehető. Fogyasztónak 8 nap áll rendelkezésére arra, hogy a megrendelést átvegye, a 9. naptól Szolgáltató jogosult törölni a megrendelést. Ebben az esetben Szolgáltató e-mailen értesítést küld a törlés tényéről a fogyasztónak, és 3 napon belül gondoskodik az előre átutalással, vagy bankkártyával kifizetett összeg visszafizetéséről.

(x) Az alább meghatározottak szerint gyakorolható elállás esetén a Szolgáltató a termék visszavételét követően haladéktalanul, elektronikus úton küld értesítést a termék visszavételéről. A termék vételárát a fent meghatározottak szerint levonás nélkül utalja vissza fogyasztó számlájára, illetve arra a bankszámlára, ahonnan a fizetés történt.

2.5. Szolgáltató külön is felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a Weboldalon forgalmazott termékek megvásárlásához nem szükséges regisztráció, azonban a regisztráció a Weboldalon ismertetett egyéb előnyökkel járhat és letölthető ajándékutalványok esetében kötelező.

2.6. A megrendelés leadásának és visszaigazolásának, továbbá a vásárlás során teendő egyéb nyilatkozatok nyelve a magyar; hasonlóképpen a megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződés nyelve is a magyar. A Szolgáltató és a fogyasztó között létrejött szerződés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalmát Szolgáltató iktatja és elektronikus úton archiválja. Az iktatott szerződés archiválása olyan technikai eljárással történik, mely lehetővé teszi a szerződéssel kapcsolatos adatok visszakeresését és az azokhoz való hozzáférést. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma.

2.7. A Weboldalon forgalmazott termékek mellett feltüntetett árak forintban értendőek és az általános forgalmi adót tartalmazzák.

2.8. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon csak olyan termékek jelenjenek meg, amelyek a megjelölt szállítási határidőn belül kézbesíthetőek, avagy átvételre felkínálhatóak. Ha azonban a megrendelt termék bármely oknál fogva nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a fogyasztót és a megfizetett ellenértéket haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül visszautalja arra a bankszámlára, ahonnan annak utalását indították. A stornó tranzakcióval kapcsolatban a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

2.9. A KártyaPláza által gyártott ajándékutalványok, ajándékkártyák, élményajándék csomagok lejárati idejének hosszabbítására lehetőség van 1 alkalommal, 3 hónappal az eredeti lejárati dátumhoz képest, a vásárláskori érték 30%-ának megfelelő hosszabbítási díj fejében, amely átutalással, vagy az átvevőponton (1063 Budapest, Szív u. 61.) készpénzzel vagy bankkártyával fizethető ki. Utalvány-. vagy kártya hosszabbítási kérelmét írásban, e-mailben ([email protected]) fogad el a Szolgáltató a kártya azonosítójának megadásával. A 3 hónapnál régebben lejárt utalványok nem hosszabbíthatóak.

3. Elállás

3.1. A Korm. rendelet 21. §-a és 22. §-a alapján a fogyasztó indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a termék kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül. A fogyasztó elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben ([email protected]), illetőleg a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. A fogyasztó küldő e-mail címe meg kell egyezzen a megrendelésben megadott e-mail címmel.

3.2. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

3.3. Ezen jog gyakorlása során a termék átvételének időpontja az a nap, amelyen fogyasztó a megrendelt terméket átvette, házhoz szállítás esetében pedig az a nap, amikor a futártól a terméket kézhez vette. Ezen időpontok személyes átvétel esetén a termék átvételével együtt kapott számla, vagy nyugta révén; házhoz szállítás esetén pedig a futártól átvett nyugtával igazolhatóak.

3.4. A Korm. rendelet 23. § (4) bekezdése szerint termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a termék ellenértékét, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

3.5. A fentiekre tekintettel a Weboldalon keresztül vásárolt termékek esetén, ha a fogyasztó él az elállás jogával, úgy a terméket vissza kell juttatnia az átvevőpontra, a vásárlást igazoló számlával együtt, ahol készpénzben, 14 napon belül, de nem azonnal kaphatja vissza a vételárat. Házhoz szállítás útján kézhez vett termék esetén saját költségén kell visszaküldenie a terméket a Szolgáltató raktárába (Ecostudio Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság, 1063 Budapest, Szív utca 61). Szolgáltató legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül téríti vissza a visszaküldött termék(ek) vételárát.

3.6. Elállás esetén a fogyasztót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát Szolgáltató csak akkor téríti vissza, ha a fogyasztó a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a két időpont közül a korábbi időpont veendő figyelembe.

3.7. Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a fogyasztó a más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

3.8. Utánvéttel visszaküldött csomagot a Szolgáltató nem vesz át, ez esetben a termék nem minősül visszaküldöttnek, így a szabályos visszaküldés időpontjáig a Szolgáltatót a fent meghatározott visszatérítési kötelezettség sem terheli.

3.9. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

3.10. Szolgáltató ezúton tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a Korm. rendelet 29. §-a alapján nem gyakorolható az elállási jog az alábbi esetekben:

„a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállásra vonatkozó jogát.”

3.11. A fent idézett rendelkezésekre tekintettel Szolgáltató külön is felhívja a fogyasztó figyelmét arra, hogy a Weboldalon keresztül megrendelt azon ajándékkártyák esetében, ahol a kártya kialakítása és legyártása a fogyasztó által egyedileg meghatározott igények szerint történt (név, keresztnév feltüntetése; saját üzenet, egyedi díszítés megjelenítése), a jelen fejezetben meghatározott, indokolás nélküli elállási jog nem gyakorolható.

4. A termékekre vonatkozó kellékszavatosság

4.1. A megrendelt termékek hibája esetén a fogyasztó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

4.2. A kellékszavatossági igény érvényesítése során fogyasztó kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna.

4.3. Ha a fogyasztó a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a fogyasztó kötelessége.

4.4. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

5. A megrendelésre vonatkozó egyéb szabályok

5.1. A Szolgáltató felel a Weboldalon megjelenő adatok pontosságáért és azért, hogy az ott megjelenő információk a valóságnak megfelelnek. Azonban a nyilvánvalóan téves, elírásból, a számítógépes rendszer hibás működéséből, vagy hibájából adódó információk, különösen a termék vételárát nyilvánvalóan tévesen (pl. 10.000,- Ft. helyett 1 Ft. vagy 10 Ft. összegben) feltüntetően ajánlat, különösen, ha a termék leírása a feltüntetett ár mértékére vonatkozóan eltérő adatokat tartalmaz, nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Árleszállítás, vagy akciók alkalmazása esetén Szolgáltató ennek tényét minden esetben külön közli. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban meghatározott rendelkezések irányadóak.

5.2. Szolgáltató külön is felhívja a fogyasztó figyelmét, hogy az ajándék kártyák felhasználásának feltételei egyedileg kerülnek meghatározásra. Az ezzel kapcsolatos információkról (pl. a kártya felhasználásának határideje, a felhasználást lehetővé tevő üzletek felsorolása, stb.) a Szolgáltató a Weboldalon biztosít tájékoztatást, illetve esetenként a felhasználás feltételeit maga a termék tartalmazza.

5.3. A Szolgáltató kizárja a felelősségét azon, a fogyasztót ért károk vonatkozásában, melyek abból adódnak, hogy a fogyasztó a Weboldalt az internet-szolgáltatás körében felmerülő hibából adódóan nem tudja elérni, avagy a Weboldal – a Szolgáltató súlyos gondatlanságát és szándékosságát kivéve – bármely oknál fogva a fogyasztó számára ideiglenesen nem elérhető.

5.4. A fogyasztó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, amennyiben annak oka nincs összefüggésben a Weboldal használatával, avagy azzal összefüggésbe hozható annak ellenére, hogy Szolgáltató mindent megtett, mely egy webes szolgáltatótól elvárható annak érdekében, hogy a hardver és szoftver eszközeinek online terjedő vírusok, programok károkozásával szemben védett legyen, illetve azok továbbterjedését megakadályozza.

6. Hírlevél

6.1. A Szolgáltató jogosult a Weboldal felhasználói részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.

6.2. A Szolgáltató nem ellenőrzi, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak-e illetve helytállóak-e.

6.3. A felhasználó a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben Szolgáltató a továbbiakban a felhasználó részére hírlevelet, egyéb reklám jellegű értesítést nem küld, a felhasználó adatait pedig nyilvántartásából törli. A Szolgáltató adatkezelésre vonatkozó eljárását bővebben az Adatvédelmi Tájékoztató [link] tartalmazza.

7. Információ és panaszkezelés

7.1. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz az [email protected] címen, illetve a +36 1 8700 600-as telefonszámon (munkanapokon 10.00-17.00 között, illetve a Weboldalon jelzett időpontban).

7.2. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az [email protected] címen.

7.3. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

Hatályos: 2023. április 11. napjától. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre-, illetve lejárati idő hosszabbítási kérelmekre kell alkalmazni.